Меню Закрити

Геотехнічні розрахунки в midas GTS NX

midas GTS NX являє собою комплексне програмне забезпечення, призначене для вирішення широкого спектру геотехнічних задач, включаючи розрахунок фундаментів, глибоких котлованів з різними варіантами кріплення, складних систем тунелів, аналіз фільтрації та консолідації, аналіз динамічної стійкості і стійкості укосів.

midas GTS NX, спільно з ПК SCAD, ЛІРА і ЛІРА-САПР, дозволяє проводити розрахунки системи «основа-споруда».

Моделювання та геотехнічні розрахунки

midas GTS NX – програмний продукт, заснований на методі скінченних елементів (МСЕ), призначений для детальних розрахунків основ і фундаментів, тунельних систем, розділових, підпірних і утримуючих будівельних конструкцій, основ будівель і споруд в цілому з прив’язкою їх до майданчика будівництва.

При цьому, всі типи розрахунків в midas GTS NX можливо виконувати як в 2D, так і в 3D.

У midas GTS NX реалізуються різні методи розрахунків, такі як:

 • Лінійні і нелінійні статичні розрахунки по теоріям пружності, пластичності основ будівель, споруд.
 • Розрахунок етапності зведення будівельних конструкцій, будівель і споруд.
 • Розрахунок консолідації ґрунтів основи.
 • Розрахунки напружень, переміщень в ґрунтах з урахуванням їх фільтрації (стосовно основ будівель і споруд).
 • Динамічні розрахунки основ і фундаментів, споруд з використанням залежностей теорії лінійно-деформованого і нелінійно-деформованого середовища і інші.

midas GTS NX для розрахунку фундаментів, котлованів та тунелів

Можливості

Моделювання складної геометрії

midas GTS NX включає різні інструменти для моделювання, які дозволять створювати найскладніші проекти. Ці функції особливо корисні для моделювання складної геометрії насипів, виїмок в 3D. Сучасні проекти в тунелебудуванні, також, вимагають моделювання декількох тунелів з нетрадиційними з’єднаннями. midas GTS NX включає в себе інструменти, які полегшують моделювання цих з’єднань. Т-тип / Y-тип міжз’єднання, вигнуті тунелі, об’єднання тунелів, тунельні входи і портали, і навіть станції метро можуть бути з легкістю змодельовані з високим ступенем деталізації.

Крім цього, midas GTS NX дозволяє безпосередньо імпортувати моделі, створених в різних CAD-системах. Використання вбудованих функцій моделювання спільно з імпортом вихідного CAD-файлу забезпечує можливість створення точних і детальних 3D-моделей.

Моделювання складної геометрії в midas GTS NX

Створення сіток кінцевих елементів будь-якої складності

midas GTS NX дозволяє генерувати гібридну сітку скінченних елементів, яка використовує оптимальне поєднання гексаедральних і тетраедричних елементів. Основною перевагою використання гексаедральних елементів є те, що вони дозволяють отримати більш точні результати напружено-деформованого стану, ніж тетраедральние елементи. А перевагою використання тетраедральних елементів є те, що вони більш ефективні для моделювання різних згинів і кутів складної геометрії.

midas GTS NX здатний використовувати обидва типи елементів – тетраедральні і гексаедральні без будь-яких значних втрат моделювання або швидкості розрахунку. 

Створення сіток кінцевих елементів в midas GTS NX

Розрахунок фундаментів

midas GTS NX дозволяє проводити розрахунок різних типів фундаментів, таких як, фундаменти мілкого і глибокого закладення, пальові та плитно-пальові фундаменти тощо. Вдосконалений постпроцесор дає можливість генерувати результати, які потім можна використовувати для визначення горизонтального переміщення паль фундаменту, несучої здатності і диференційованих розрахунків. Програма також має унікальну і корисну можливість моделювати поведінку групи паль. Ця особливість дозволяє заощадити значну кількість часу при визначенні кінцевої несучої здатності групи паль. У midas GTS NX можна в 3D-моделі враховувати комплексну взаємодію Грунт-Плита-Паля з урахуванням всіх необхідних факторів.

midas GTS NX також дозволяє оцінити поведінку існуючого фундаменту при реконструкції чи будівництва в безпосередній близькості нових будівель і вивчити додаткові переміщення і зусилля, які можуть виникнути в процесі зведення споруд.

Розрахунок фундаментів в midas GTS NX

Розрахунок виїмок і котлованів

При розрахунках глибоких котлованів необхідно враховувати зміну напружено-деформованого стану на кожному етапі виїмки ґрунту або системи кріплення. midas GTS NX дозволяє аналізувати зміну НДС на кожному етапі послідовності земляних робіт поряд з постійними і тимчасовими конструкціями, які повинні бути враховані для кожного відповідного етапу.

Ключовою перевагою програми є здатність обчислити з високою точністю згинальні моменти і прогини утримуючих елементів. При цьому в розрахунку враховується нелінійна поведінка ґрунту при різних процесах і взаємодія ґрунтового масиву з конструкціями.

midas GTS NX дозволяє моделювати кілька різних розрахункових випадків з урахуванням стадій зведення в одному файлі. Ця функція дозволяє безпосередньо порівнювати результати різних розрахункових випадків з урахуванням стадій зведення і визначити оптимальні проектні рішення.

 

Розрахунок виїмок і котлованів в midas GTS NX

Розрахунок фільтрації

midas GTS NX широко використовується для фільтраційних розрахунків. Однією з ключових особливостей midas GTS NX в цій області є те, що програма дозволяє легко моделювати складну 2D або 3D геометрію і геологію. Це саме можна сказати і до моделювання рівня води, як всередині ґрунтового масиву, так і за його межами.

У midas GTS NX реалізується, крім стаціонарної задачі фільтрації, також і нестаціонарна, тобто розрахунки з урахуванням часу. Розрахунок фільтрації легко комбінується практично з усіма доступними видами розрахунків.

midas GTS NX дозволяє виконати будь-який тип комплексного аналізу ґрунтового масиву з урахуванням зміни порового тиску, впливу атмосферних опадів і випаровування, водотривкості тощо.

Розрахунок фільтрації в midas GTS NX

Розрахунок стійкості схилів і насипів

midas GTS NX надає повний функціонал, який необхідний для оцінки стійкості схилів: компоненти НДС, деформації зсуву, коефіцієнт стійкості і відповідну йому поверхню обвалення. Також є можливість аналізувати поведінку і стійкість укосів і схилів при моделюванні стадій зведення, виїмці ґрунтів або нарощуванні насипу, зміні гідрологічного режиму і т.д.

Розрахунки стійкості схилів в сейсмічних районах також виконуються з використанням midas GTS NX. Для таких проектів часто використовується метод редукції (зниження міцності), який дозволяє ефективно проаналізувати динамічні дії і врахувати всі компоненти напружень при визначенні коефіцієнта стійкості.

midas GTS NX дозволяє виконувати повністю суміщений розрахунок “нелінійний розрахунок перехідних процесів, розрахунок стійкості методом редукції”. Це усуває необхідність використання декількох програмних комплексів і дозволяє ефективно виконувати різні типи розрахунків в одному файлі моделі.

Розрахунок стійкості схилів і насипів в midas GTS NX

Розрахунок на динамічну дію

При виконанні динамічних розрахунків в midas GTS NX враховується нерівномірність ґрунтового масиву, фізична нелінійність матеріалу, вигнутий рельєф, наявність водних горизонтів, взаємодія ґрунту та конструкції тощо. Для простих проектів, в яких необхідно врахувати сейсмічні впливи.

midas GTS NX дозволяє виконати розрахунок лінійно-спектральним методом, а для проектів підвищеної складності можна виконати розрахунок перехідних процесів в часі прямим динамічним методом. Додатково виконується розрахунок за визначенням форм і частот власних коливань.

midas GTS NX дозволяє виконувати нелінійні розрахунки на динамічні дії, які використовують докладні записи коливань ґрунту поряд з урахуванням конструктивних елементів для підвищення точності розрахунку і результатів. Динамічний вплив від вибухових робіт, руху поїздів і землетрусів можуть бути створені за допомогою функцій вбудованого генератора.

Розрахунок на динамічну дію в midas GTS NX

Розрахунок тунелів

midas GTS NX включає функціонал для моделювання та розрахунку кожного етапу будівництва тунелів як відкритим, так і закритим способами з урахуванням постійних і тимчасових конструкцій, а також тунелів, що зводяться із застосуванням щитопрохідницьких комплексів.

midas GTS NX дозволяє проводити аналіз поведінки різних типів оброблень тунелів, наприклад, тюбінгової, з набризк-бетону тощо, а також дає можливість порівнювати кілька варіантів навантажень, конструкцій оброблення або кріплення, стадійність виробництва робіт. В результаті розрахунку користувач отримує всі компоненти зусиль і деформацій, як у елементах оброблення, так і в масиві ґрунту, для кожного етапу.
Розрахунок тунелів в midas GTS NX

Автоматизація створення моделі і розрахунку системи «основа-споруда»

midas GTS NX включає спеціальну утиліту MIDAS Converter, яка призначена для автоматичного перенесення розрахункової моделі споруди, створеної в ПК ЛІРА-САПР, ЛІРА-СОФТ, SCAD Оffice, в midas GTS NX. При перенесенні моделі в midas GTS NX розпізнаються такі дані розрахункової моделі, як кінцеві елементи, матеріали та перетини елементів, граничні умови і зв’язки, а також навантаження.

MIDAS Converter дозволяє переносити отримані результати розрахунку з midas GTS NX назад в ПК ЛІРА-САПР, ЛІРА-СОФТ, SCAD Оffice для відтворення в цих програмах аналогічного виду НДС споруди з урахуванням роботи ґрунтового масиву. Передаються такі результати, як коефіцієнти постелі С1 для пластинчастих елементів, одновузлового зв’язку для стрижневих елементів, задані зміщення для вузлів.

Розрахунок системи «основа-споруда» в midas GTS NX

Результати розрахунків

midas GTS NX значний інструментарій для відображення результатів розрахунків, що дає можливість вибрати найбільш зручний і інформативний варіант:

 • Таблиці та графіки. Ця функція дозволяє витягувати результати у вигляді чисельних таблиць і графіків. Таблиці і графіки можуть бути створені з необхідним ступенем деталізації і точності. Дані таблиць можуть бути автоматично відображені у вигляді графіків, які забезпечують більш зручне відображення результатів.
 • Побудова епюр і діаграм. Ця функція дозволяє автоматично будувати епюри та діаграми на основі ізополів результатів розрахунку. Це робить процес аналізу результатів набагато простішим і інформативнішим в межах конкретної площини або області, що представляє інтерес. Наприклад, можна використовувати цю функцію для перегляду деформацій, напружень, напруг або згинальних моментів уздовж площини, що представляє особливий інтерес.
 • Результат у вузлі/елементі. Ця функція дозволяє отримувати результати розрахунків для конкретного вузла або елемента. Дані, отримані для масиву вузлів або елементів, можуть бути перетворені в табличний вигляд для подальшої обробки. Також за допомогою даної опції можна автоматично відображати на моделі вузли або елементи з максимальним і мінімальним значеннями.
 • Генерація звітів в форматі MS Word і PDF. Результати розрахунку включають, як правило, великий набір вихідних даних, які можуть відображатися в контурному вигляді, табличному або у вигляді графіків. Спеціальні функції дозволяють легко оперувати 3D моделлю безпосередньо в самому звіті – змінювати положення в просторі, масштаб і кут огляду, активувати і деактивувати елементи, а також додавати помітки, розмірні винесення, графіки і таблиці за необхідністю..

Результати розрахунків в midas GTS NX

Купити

Купити програму midas GTS NX в Україні і отримати додаткову інформацію про програмне забезпечення midas, Ви можете за телефонами АРКАДА:

+380 44 502-33-35   |   +380 68 990-45-86   Kyivstar   |   +380 95 026-70-90   Vodafone

або написавши нам на e-mail: common@arcada.com.ua


АРКАДА, авторизований партнер MidasIT в Україні, пропонує:

 •     Вигідна ціна, щоб купити midas GTS NX
 •     Електронна поставка
 •     Консультації з встановлення
 •     Навчання midas GTS NX
 •     Впровадження BIM технологій

 

Купити програмне забезпечення та 3D маніпулятори в Україні за найкращою ціною в АРКАДА

midas GTS NX 2D
midas GTS NX 3D
midas GTS NX 2D+3D

Вам також може сподобатися…

 • midas-civil

  Програма для проектування і оцінки несучої здатності будівельних конструкцій, мостів та транспортних споруд