Меню Закрити

AutoCAD MAP

Спеціалізований набір для створення ГІС систем, входить до складу AutoCAD including specialized toolsets AD

Autocad Map-3D

 

Що представляє собою AutoCAD MAP?

Спеціалізований інструментальний набір AutoCAD Map 3D призначений для створення просторових ГІС даних, керування ними та аналізу в звичній робочому середовищі AutoCAD.

AutoCAD Map 3D toolset інтегрує проектні дані (САПР / BIM) з даними геоінформаційних систем (ГІС) і формує єдину середу для підвищення ефективності робочих процесів.

 • Легкий доступ до векторних, растрових і ГІС даних. Можливість підключення до ГІС проекту будь-яких необхідних даних без попередньої конвертації або перетворення, що гарантує їх точність. FDO-технологія доступу до даних дає можливість працювати з такими СУБД, як Oracle, ESRI ArcSDE, SQL Server і MySQL, не привертаючи для цього додаткового ПЗ.
 • Інструменти редагування ГІС даних. Редагування просторових даних засобами AutoCAD без будь-яких обмежень. Спеціалізовані інструменти редагування геопросторових даних: автоматичне корегування геоданих, топологій і т.д.
 • Ефективні функції управління, аналізу і моделювання геопросторових даних. Широкий набір функцій: підтримка більше 3000 координатних систем, підключення атрибутивної інформації з зовнішніх баз даних (ODBS-сумісні) і внутрішніх таблиць об’єктних даних, запити за трьома основними характеристиками об’єкта: простір, графіка, атрибути, мережевий аналіз та інше.
 • ГІС-функції для створення та подання карт.

Входить до складу комплекту AutoCAD – including specialized toolsets AD.

AutoCAD Map 3D toolset – інструментальний набір для професіоналів в області геоінформаційних систем, які працюють з ГІС та картографічними даними для планування, проектування та управління інформацією та інфраструктурою.

AutoCAD Map 3D toolset дозволяє працювати з даними САПР, BIM і ГІС, які надходять із різних джерел. Такі дані можуть включати в себе векторну і растрову графіку в різних картографічних і проектних форматах, а також бази даних (як з геометричними об’єктами, так і з атрибутами). AutoCAD Map 3D toolset прекрасно підходить в тих випадках, коли для вирішення завдань управління ресурсами та інфраструктурою необхідне точне графічне середовище.

Застосування AutoCAD Map 3D найбільш доцільно для фахівців комунального господарства (електро-, газо-, водопостачання), екологічних служб і служб аварійного реагування, нафтогазовидобувної промисловості і сільського господарства та інших. Використовуючи комплексні моделі систем газо- і електропостачання, водопроводу та каналізації, ви зможете впорядкувати інформацію про об’єкти, підпорядкувавши її нормам галузевих стандартів і бізнес-вимогам.

До особливостей інструментального набору можна віднести:

 • Єдину середу створення, зберігання, аналізу та обліку проектних і геопросторових даних, що зберігаються в файлах, базах даних і веб-сервісах.
 • Можливість комбінації даних з файлів креслення і сховищ геопросторових елементів.
 • Можливість підключення до ГІС проекту будь-яких необхідних даних без попередньої конвертації або перетворення.
 • Шаблони для створення нових карт, альбомів карт і галузевих ГІС моделей, які містять класи елементів і правила для конкретної галузі.
 • Великі бази умовних позначень для мереж водопостачання, газопроводів, електричних мереж і планування ліквідації аварій. А також бази умовних позначень для широкого застосування, наприклад фокусні точки, транспорт і органи місцевого самоврядування та інше.
 • Редагування просторових даних засобами AutoCAD гарантує високу продуктивність з першої секунди.

Використання інтегрованих ГІС і BIM даних оптимізує експлуатаційні характеристики активів всередині систем і міст, що сприяє безперервному планування нових і більш стійких проектів. Це дозволяє приймати більш обґрунтовані і розумні рішення, поліпшувати взаємодію з зацікавленими сторонами, прискорювати терміни здійснення проектів і знижувати витрати.

Інтеграція ГІС і BIM технологій призведе до створення більш стійкої інфраструктури та «розумних» міст.

AutoCAD Map 3D

Autocad Map 3D

AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D

Можливості

До складу програмного комплекту AutoCAD – including specialized toolsets AD входить набір спеціалізованих інструментів AutoCAD Map 3D toolset для професіоналів в області створення і управління геоінформаційними системами інфраструктур і міст.

Моделювання поточних умов

AutoCAD Map 3D toolset надає потужні інструменти для роботи з даними топозйомки та лазерного 3D сканування, моделювання поверхонь, візуалізації та аналізу даних для моделювання поточних умов.

 • Робота з даними топозйомки. Інструменти для роботи з даними топозйомки забезпечують зручний імпорт результатів польових вимірювань і топографічних даних, отриманих за допомогою пристроїв GPS і традиційним способом, виконання розрахунків на їх основі та інші операції. Створення, експорт та перенесення точок зйомки, а також управління ними. Дані точок зйомки можна переглядати і редагувати у вікні креслення і таблиці точок. Можна також експортувати точки зйомки в формат LandXML і створювати геопросторові елементи на основі точок зйомки.
 • Робота з даними лазерного сканування. Інструменти роботи з хмарами тривимірних точок дозволяють імпортувати і візуалізувати велику кількість даних лазерного 3D-сканування отриманих за допомогою повітряних лазерних сканерів LiDAR. Можна стилізувати хмари точок по класифікації LAS, просторової протяжності, відміткам і щільності.
 • Робота з поверхнями та хмарами точок. Створення великомасштабних моделей поверхонь по точках і горизонталях, а горизонталі – по поверхнях. Візуалізація й аналіз топографічних даних, в тому числі растрових поверхонь Digital Elevation Model і файлів ESRI GRID. З них можна отримувати відомості про висотні відмітки, схилах і пропорціях. У програмі є функції для накладення аерофотознімків і векторних даних на поверхні, результатом виконання яких є висококласна 3D графіка. Ви також можете досліджувати затінення одних ділянок місцевості іншими.

Прямий доступ до даних
Технологія Feature Data Object (FDO) використовується для підключення безпосередньо до джерела даних і роботи з його вихідним форматом безпосередньо без перетворення, що гарантує цілісність даних.

 • Як джерело ГІС елементів може використовуватися: база даних (наприклад, Oracle, SQL Server або MySQL), джерело елементів на основі файлу (наприклад, SDF або SHP), картографічні веб-сервіси (наприклад, WFS) або таблиця з геометричними даними елемента ( наприклад, Microsoft Access).
 • Програма дозволяє працювати з аерофото та супутниковими знімками, в тому числі в форматах Mr.SID, ECW, файлами TIFF з геоприв’язкой.
 • За допомогою Autodesk Connector for ArcGIS ® можна підключити проект AutoCAD Map 3D до даних ArcGIS і переглядати доступні набори даних, додавати шари ArcGIS в креслення AutoCAD Map 3D.
 • У проект можна підключати наступні типи даних з AutoCAD Civil 3D: елементи (вирівнювання, точка, земельні ділянки та мережеві магістралі) й поверхні.

Інструменти ГІС аналізу та планування

Засоби аналізу інструментального набору AutoCAD Map 3D toolset допомагають вирішити безліч проблем, пов’язаних з обробкою даних і прийняттям рішень. Відповідайте на питання і приймайте рішення разом з AutoCAD Map 3D toolset.

 • Засоби аналізу. Інструменти ГІС аналізу та планування дозволяють відповідати на питання і приймати більш ефективні управлінські рішення. Вбудовані в AutoCAD Map 3D toolset функції забезпечують зручну візуалізацію та аналіз проектів і картографічної інформації. Ви можете встановлювати зв’язки між векторними і табличними форматами, виконувати запити до даних, створювати тематичні карти, формувати топології, створювати звіти, задавати і аналізувати буферні зони, робити трасування і накладення.
 • Нові системи координат. За допомогою AutoCAD Map 3D toolset можна поєднувати дані з карт, в яких використовуються різні системи координат. Системи координат, що входять в комплект поставки, включають універсальну систему поперечної Меркатора і планові системи координат штатів в США, а також різні міжнародні системи координат. Можна визначати  користувацькі системи координат, референц-еліпсоїди, еліпсоїди, перетворення геодезичних даних і шляхи перетворення геодезичних даних.

 

 

 

Галузеві моделі для електромереж, мереж газопостачання, водопостачання та водовідведення.

У AutoCAD Map 3D toolset можна створювати інтелектуальні галузеві моделі та керувати ними шляхом перетворення даних ГІС та САПР.

Інструментальний набір поставляється з шаблонами промислових моделей для електроенергетики, мереж газопостачання, водопостачання та водовідведення. Кожен шаблон включає в себе модель даних, а також інші параметри. Існує можливість створення моделей даних для необхідної галузі та їх подальшого додавання в новий або існуючий шаблон.

У галузевих моделях застосовуються правила та зв’язки, завдяки яким елементи відповідають певним стандартам. Навіть якщо дані не зберігаються в реляційній базі даних, можна використовувати креслення галузевої моделі для вивчення його на відповідність правилам. Наприклад, якщо правило встановлює, що всі трансформатори повинні знаходитися на стовпах, то в галузевій моделі буде виконуватися перевірка того, що трансформатори створюються саме в цьому розташуванні.

Існує галузева модель в базі даних і креслення галузевої моделі на основі файлів. При роботі з галузевою моделлю різні відділи, наприклад, картографічний відділ, відділ розробки, обслуговування клієнтів і експлуатації можуть використовувати і підключатися до єдиної поточній базі даних галузевої моделі і до кількох креслень цієї галузевої моделі, які відображають тільки ту інформацію, яка необхідна даному відділу. Це дозволяє заощадити час і знизити число помилок.

Галузеві моделі на основі файлів надають доступ до наступних об’єктів:

 • Інструменти аналізу. При створенні пов’язаних елементів галузева модель автоматично створює для цих елементів топологію. Можна перевірити підключення цих топологій і проаналізувати їх. Наприклад, можна використовувати аналіз мережі для трасування системи водовідведення з одного або декількох призначених початкових елементів до додаткового кінцевого елементу.
 • Форми. Як і в таблицях даних, в формах відображаються атрибути для елементів. Однак замість відображення атрибутів для всіх елементів в класі елементів форма дозволяє переглядати і редагувати атрибути для окремого елементу.
 • Звіти. Існують стандартні та користувацькі звіти. Наприклад, можна створити звіт, в якому виконується аналіз потоку в наборі з’єднаних труб на основі напрямку потоку для кожної ділянки труби. Для звітів можна виконати вибір просторових елементів. Наприклад, можна вибрати всі елементи, що лежать в межах зазначеної області.
 • Робочі процеси. Робочі процеси автоматизують виконання таких завдань, як аналіз і складання звітів. У робочому процесі відображаються відомості про всі необхідні процедури, а також параметри, що дозволяють виконувати ці процедури в автоматичному режимі.

Для аналізу дорожніх умов, освітлення, кілометрових стовпів, дорожніх знаків, транспорту, аварій тощо в AutoCAD Map 3D toolset використовують лінійну систему координат для управління компонентами і подіями, що відбуваються вздовж лінійних компонентів, а також для їх аналізу. Лінійні системи координат (LRS) широко використовуються при плануванні транспортувань.

На основі інформації про зв’язки, яка є в галузевих моделях, виявляються взаємодіючі об’єкти, і визначається вплив проектних рішень на існуючу інфраструктуру.


Пример планирования элементов инфраструктуры ливневых стоков и анализ модели для минимизации затоплений.

 

 

 

 

Системні вимоги

Набір спеціалізованих інструментів AutoCAD Map 3D для створення геоінформаційних систем, планування інфраструктури та аналізу геопросторових даних входить до складу програмного комплекту AutoCAD – including specialized toolsets AD.

Системні вимоги для AutoCAD 2020 including specialized toolsets:

Операційна система Microsoft® Windows® 7 з пакетом оновлень 1 і оновленням KB4019990 (тільки 64-розрядної версії)

Microsoft Windows 8.1 з оновленням KB2919355 (тільки 64-розрядної версії)

Microsoft Windows 10 (тільки 64-розрядної версії; версія 1803 або пізніша)

Процесор Базові вимоги: процесор з тактовою частотою 2,5-2,9 ГГц

Рекомендується: процесор з тактовою частотою вище 3 ГГц

Кілька процесорів: підтримуються програмним додатком

Пам’ять Базові вимоги: 8 ГБ
Рекомендується: 16 ГБ
Роздільна здатність екрану Стандартні монітори
1920 x 1080 з повнокольоровим режимом True Color
Монітори з високою роздільною здатністю, включаючи 4K

Роздільна здатність до 3840 x 2160 підтримується в 64-розрядної версії ОС Windows 10 (з відповідним адаптером)
Відеоадаптер Базові вимоги: графічний процесор з об’ємом відеопам’яті 1 ГБ і пропускною спроможністю 29 Гбіт /с, сумісний з DirectX 11
Рекомендується: графічний процесор з об’ємом відеопам’яті 4 ГБ і пропускною спроможністю 106 Гбіт /с, сумісний з DirectX 11
Місце на диску 6,0 ГБ
Браузер Google Chrome™ (для веб-додатку AutoCAD)
Мережа Розгортання здійснюється за допомогою майстра розгортання.

На сервері ліцензій і всіх робочих станціях, на яких будуть працювати додатки, що використовують мережеве ліцензування, повинен бути запущений протокол TCP / IP.

Допустимо використовувати стек протоколів TCP / IP як від Microsoft®, так і від Novell. На робочих станціях можуть використовуватися основні реквізити входу Netware або Windows.

Крім операційних систем, підтримуваних додатком, сервер ліцензій також може працювати під управлінням Windows Server® 2016, Windows Server 2012 і Windows Server 2012 R2.

Вказівний пристрій Сумісне з MS-мишею
.NET Framework . NET Framework 4.7 або більш пізньої версії

* Використання DirectX11 рекомендовано підтримуваними ОС.

Додаткові вимоги

Купити програмне забезпечення та 3D маніпулятори в Україні за найкращою ціною в АРКАДА

AutoCAD MAP