Меню Закрити

Інфосторінка

Інформація про емітента

Регулярна річна інформація (звіт) ПрАТ АРКАДА за 2020 рік (оприлюднено на сайті 21.04.2021 р.)

Особлива інформація (відомості)про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 20.04.2021 р. (оприлюднено на сайті 21.04.2021 р.)

Особлива інформація (відомості) про зміну складу посадових осіб емітента від 20.04.2021 р. (оприлюднено на сайті 21.04.2021 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.04.2021 р. (оприлюднено на сайті 16.04.2021 р.)

Повідомлення про скликання річних Загальних Зборів акціонерів на 20.04.2021 р. (оприлюднено на сайті 15.03.2021 р.)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Особлива інформація (відомості) щодо прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація (відомості) про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій ПрАТ “АРКАДА”

Повідомлення про річні Загальні Збори акціонерів Товариства ПрАТ “АРКАДА” 2020

Річний звіт ПрАТ АРКАДА за 2018 рік

Особлива інформація щодо прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 18.04.2019 р.

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій ПрАТ “Аркада” від 17 квітня 2019 року.

Повідомлення про річні Загальні Збори акціонерів Товариства ПрАТ “АРКАДА” 2019

Річна інформація емітента за 2017 рік

Повідомлення про річні Загальні Збори акціонерів Товариства ПрАТ “АРКАДА” 2018

Повідомлення про інформацію від 04 грудня 2017 року.

Річна інформація емітента за 2016 рік

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента